Vår affärsidé

Vår policyVi tillgodoser våra kunders efterfrågan och behov genom bred kompetens, kreativa nätverk och förmåga att erbjuda våra kunder innovativa lösningar utifrån all slags legotillverkning samt plåt entreprenader.
Kvalitetspolicy

• Med heltäckande service samt innovativa lösningar inom Byggnadsplåtslageri och Legotillverkning som förhållningssätt, är vår ambition att vara ett föredöme på de marknader där vi finns.

• Kreativitet, kompetens, delaktighet och personligt ansvar hos varje medarbetare att genomföra egenkontroller/slutkontroller, är grunden för företagets totala kvalitet och en förutsättning för vår styrning i våra projekt.

• De tjänster vi erbjuder i vår Legotillverkning är kompletta, är anpassade till sin målgrupp med korta leveranstider och levereras med tanke på kunden i första rummet. Det arbete vi utför ska ge nöjda kunder som efterfrågar våra tjänster på nytt

• Kontakterna med våra kunder ger oss erfarenheter och kunskaper som ständigt ger impulser till ett fortsatt kvalitetsarbete och utveckling av våra produkter och tjänster i alla våra projekt.


Miljöpolicy

• Vi bygger förtroende genom en återkommande dialog om vårt miljöarbete både vid entreprenad/legotillverkning samt heltäckande service.

• Vi följer gällande lagar, arbetar förebyggande för att minska vår miljöpåverkan och bedömer i förväg miljöeffekter av nya entreprenader och Legotillverkningstjänster.

• Vi har stort engagemang i miljöfrågor vid samtliga uppdrag, vilket hjälper oss att fatta affärsmässigt sunda beslut gällande miljön och bidrar till ständig kompetensutveckling.

• Installerade GPS system i våra servicebilar genererar miljövänlig färdväg och systematisk utvärdering av vår bränsleförbrukning.

• Vi värnar om det naturliga kretsloppet både när det gäller material och återvinning i hela vår verksamhet. Vårt agerande präglas av respekt för andras åsikter och värderingar och användning av miljöstation är en självklarhet.


Arbetsmiljöpolicy

• Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och stimulerar till kreativitet samt bedrivs i ändamålsenliga och trivsamma lokaler, anpassade med punktutsug och tillgängliga för alla.

• Vårt förebyggande arbete med riskanalyser enligt BAS P & U på alla nivåer i kombination med personligt ansvar hos varje medarbetare är ledord i vårt företags profilering mot marknaden.

• Kvaliteten på arbetsmiljön för personalen skall ligga på en hög nivå och systematiska elrevisioner är en självklarhete i vår legotillverkning.

• Arbetsmiljön skall vara säker och utvecklande samtidigt som den ska vara möjlig att påverka för den enskilde och baseras på framtagen jämställdhetsplan och mångfald.

• Vi skall som en del av SAM, gå igenom verksamheten och inventera samt identifiera de risker som våra anställda utsätts för på alla nivåer i vårt företag. Alla riskerna ska bedömas utifrån allvarlighetsgrad.

• Vi skall verka för att kränkande/särbehandlande handlingar inte förekommer på arbetsplatsen.

• GBS i våra fordon tryggar våra medarbetare vid ensamarbete.

Vår webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng